Chính sách đổi trả hàng


Trong vòng 15 ngày đầu: Đối với sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất Quý khách sẽ được đổi trả tại Âu Lạc - Fineline với điều kiện sản phẩm nằm trong phạm vi bảo hành và không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài.... Âu Lạc - Fineline sẽ giải quyết đổi trả ngay sau khi kiểm tra xác nhận sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất và đủ điều kiện bảo hành đổi trả.