Gia đình chủ tịch tập đoàn Neo chụp cùng giám tổng giám đốc công ty Âu Lạc và con trai